REGULAMENT (UE) 2016/1191

 

Denumirea indicatorilor Cod

indicator

Revederi bugetare Drepturi constatate Incasari

realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari Drepturi constatate de incasat
anuale aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

Total, din care: din anii precedenţi din anul curent
TOTAL SECŢIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE 2.745.000 2.745.000 2.683.659 0 2.683.659 2.683.659 0 0
TOTAL VENITURI 2.745.000 2.745.000 2.683.659 0 2.683.659 2.683.659 0 0
I. VENITURI CURENTE 153.000 153.000 171.090 0 171.090 171.090 0 0
A VENITURI NEFISCALE 143.000 143.000 162.475 0 162.475 162.475 0 0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 143.000 143.000 162.475 0 162.475 162.475 0 0
Taxe pe servicii specifice 15.10 143.000 143.000 162.475 0 162.475 162.475 0 0
Alte taxe pe servicii specifice 15.10.50 143.000 143.000 162.475 0 162.475 162.475 0 0
C. VENITURI NEFISCALE 10.000 10.000 8.615 0 8.615 8.615 0 0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 10.000 10.000 8.615 0 8.615 8.615 0 0
Venituri din prestări de servicii si alte activitati 33.10 10.000 10.000 8.615 0 8.615 8.615 0 0
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati 33.10.50 10.000 10.000 8.615 0 8.615 8.615 0 0
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 2.592.000 2.592.000 2.512.569 0 2.512.569 2.512.569 0 0
Subvenţii de la alte administraţii 43.10 2.592.000 2.592.000 2.512.569 0 2.512.569 2.512.569 0 0
Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 2.592.000 2.592.000 2.512.569 0 2.512.569 2.512.569 0 0
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 2.745.000 2.745.000 2.683.659 0 2.683.659 2.683.659 0 0
TOTAL VENITURI 2.745.000 2.745.000 2.683.659 0 2.683.659 2.683.659 0 0
I. VENITURI CURENTE 153.000 153.000 171.090 0 171.090 171.090 0 0
A VENITURI NEFISCALE 143.000 143.000 162.475 0 162.475 162.475 0 0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 143.000 143.000 162.475 0 162.475 162.475 0 0
Taxe pe servicii specifice 15.10 143.000 143.000 162.475 0 162.475 162.475 0 0
Alte taxe pe servicii specifice 15.10.50 143.000 143.000 162.475 0 162.475 162.475 0 0

pagina 1/2

 

Denumirea indicatorilor Cod

indicator

Prevederi bugetare Drepturi constatate Incasari

realizate

Stingeri pe alte cai decât Incasan Drepturi constatate de încasat
anuale aprobate la linele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

Total, din care: din anii precedenţi din anul curent
C. VENITURI NEFISCALE 10.000 10.000 8.615 0 8.615 8.615 0 0
C2. VANZARl DE BUNURI SI SERVICII 10.000 10.000 8615 0 6.615 8615 0 0
Venituri din prestări de servicii si alte activitati 33.10 10.000 10 000 8615 0 8615 8615 0 0
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati 33.10.50 10.000 10 000 8.615 0 8615 8615 0 0
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATEI PUBLICE 2.592.000 2.592 000 2512.569 0 2.512.569 2 512.569 0 0
Subvenţii de la alte administraţii 43.10 2.592.000 2.592000 2.512.569 0 2.512.569 2.512.569 0 0
Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 2.592.000 2.592.000 2.512.569 0 2.512.569 2.512569 0 0

pagina 2/2