Anexa 7 la indrumare

 Informaţii furnizate de Comisia Europeanăşi de Statele membre cu privire la conţinutul Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificarea cerinţelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de modificare a Regulamentului (U E)nr.1024/2012 (articolul 21)

Text comun

Informaţii privind circulaţia anumitor documente oficiale între Statele membre

 In temeiul Regulamentului, care promovează libera circulaţie a cetăţenilor, începând cu data de 16 februarie 2019 anumite documente oficiale şi copiile lor certificate sunt scutite de obligaţia de legalizare şi de formalitatea apostilei pentru a fi utilizate în Statele membre ale Uniunii Europene. Astfel, pentru aceste documente puteţi solicita un formular standard multilingv* pentru a evita necesitatea traducerii şi apostilării acestora. Scutirea de obligaţia de legalizare şi de formalitatea apostilei se aplică numai documentelor şi copiilor lor certificate eliberate de autorităţile publice ale unui Stat membru şi prezentate autorităţilor publice ale unui alt Stat membru. Este vorba de documentele următoare:documentele eliberate de o instanţă sau de un funcţionar al unei instanţe;

–     documentele administrative;

– actele notariale;

–     certificatele oficiale înscrise pe documente private;

–     documentele diplomatice şi consulare.

in plus, scutirea se aplică exclusiv documentelor care stabilesc unul sau mai multe dintre elementele enumerate mai jos:

– naşterea;

 –      decesul;

–     faptul că o persoană este in viaţă;

 –     numele;

 –      căsătoria, inclusiv capacitatea de căsătorie şi starea civilă;

–     divorţul, separarea de drept sau anularea căsătoriei;

–      parteneriatul înregistrat, capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat şi statutul de parteneriat înregistrat;

–      desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat;

filiaţia sau adopţia;

  • domiciliul si/au reşedinţa;
  • cetăţenia;
  • absenţa cazierului judiciar;
  • calitatea de candidat sau participarea la vot la alegerile pentru Parlamentul European sau la alegerile locale într-un alt stat membru.

Menţiunile cu caractere evidenţiate indică existenţa unui formular standard multilingv pentru aceste documente. Vă atragem atenţia asupra faptului că nu toate formularele standard se eliberează în toate statele membre.

Formularul standard multilingv poate fi utilizat doar într-un alt stat membru şi trebuie prezentat împreună cu documentul oficial pe care îl însoţeşte.

Atunci când un stat membru permite prezentarea unei copii certificate a unui document oficial în locul originalului, autorităţile respectivului Stat membru trebuie să accepte o copie certificată întocmită în statul membru în care a fost eliberat documentul.

Mai multe informaţii cu privire la regulament şi la formularele standard multilingve pot fi găsite pe portalul european e-justiţie: https://beta.e-justice.europa.eu/35981/RO/public%20documents%20forms