Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinatate in România

 

DOCUMENTE NECESARE:

 

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;                                                                                                                                                                           Click aici pentru descărcarea cererii – Atenție: se listează față-verso (timp mediu de completare 3 minute)
  • certificatul de naştere, original şi copie;
  • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
  • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ,definitivă /irevocabilă, după caz, original şi copie;
  • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;
  • extrasul de carte funciarăsau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă,  original şi copie;
  • paşaportul românescvalabil sau expirat, cu menţionarea statului de domiciliu, în original şi copia filei conţinând date personale, sau certificatul de cetăţenie română, original şi copie;
  • actul de identitateşi/sau paşaportul, eliberate de către autorităţile străine, în original şi copie;
  • documenul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate.