Eliberarea primului actului de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

 DOCUMENTE NECESARE:

 

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;                                                                                                                                                   Click aici pentru descărcarea cererii – Atenție: se listează față-verso (timp mediu de completare 3 minute)
  • certificatul de naştere,original şi copie;
  • declaraţiaunuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu imaginea facială preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
  • documenul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate.