Furnizare date cu caracter personal din RNEP

ACTE NECESARE

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Este important să ştim că acest Regulament ocroteşte viaţa privată şi familială a cetăţenilor. În consecinţă, te invităm să cunoşti ce trebuie să faci pentru a obţine astfel de date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (denumită în continuare R.N.E.P.):

Ce sunt datele cu caracter personal – Datele cu caracter personal reprezintă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică este o persoană care poate fi identificată , direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare , cum ar fi nume, un număr de identificaredate de localizareun identificator online , sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice , culturale sau sociale.

Cine poate solicita furnizarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P — Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea de date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, referitoare la:

 • datele de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);
 • datele referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii;
 • datele referitoare la domiciliile şi reşedinţele (vizele de flotant) acordate;
 • datele referitoare la codul numeric personal atribuit.

Telefon: 0237-230041 

 

 

TAXE

 

 

Nr. crt.  TAXA  CUANTUM 
 

1

Taxa furnizare date cu caracter personal din Registrul National de Evidenta a Persoanei, prin exploatare in sistem informatic* 50 lei/pers(cf Hotarârii Consiliului Judeţean Vrancea nr. 263/16.12.2021)+1 leu(cf.DEPABD cu aviz MFP)

 

*Se exceptează de la plata taxelor prevăzute la poziţia 4 verificările in Registrul National de Evidenta a Persoanelor sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate in scopul exercitării atribuţiilor legale de către:

 • instituţiile publice cu atribuţii in domeniul apararii, ordinii publice, securităţii naţionale si justiţiei;
 • instituţiile publice cu atribut» in domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silita prevăzute de lege;
 • casele de asigurări de sănătate judeţene si a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale si Autorităţii Judecătoreşti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor si Turismului;
 • Ministerul Sanatatii Publice, autorităţile de sănătate publica judeţene si a municipiului Bucureşti;
 • Ministerul Finanţelor Publice si structurile subordonate acestuia, in scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
 • instituţiile cu atribuţii in domeniul protecţiei drepturilor copilului si al asistentei si ocrotirii sociale a bătrânilor;
 • alte persoane juridice in condiţiile prevăzute de lege.