Eliberarea actului de identitate la implinirea varstei de 14 ani

DOCUMENTE NECESARE:

 

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal;                                           Click aici pentru descărcarea cererii – Atenție: se listează față-verso (timp mediu de completare 3 minute)
  • certificatul de naştere,original şi copie;
  • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
  • certificatul de căsătorieal părinţilor ori certificatul de divorţ însoţit de acordul parental/hotărârea judecă-torească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în situaţia în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
  • documenul cu care se face dovada achităriicontravalorii actului de identitate;

 

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.