Eliberarea cărții de identitate provizorii cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România

 

DOCUMENTE NECESARE:

 

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România;                                                                                                                                                                                                                   Click aici pentru descărcarea cererii – Atenție: se listează față-verso (timp mediu de completare 3 minute)
  • paşaportul, aflat în termen de valabilitate,care atestă statutul de cetăţean român domiciliat  în străinătate, ori-ginal şi copia filelor conţinând datele personale şi domiciliul;
  • certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române, original şi copie;
  • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ,definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie;
  • dovada adresei de reşedinţă din România;
  • două fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;  
  • documenul cu care se face dovada achitării contravalorii cărţii de identitate provizorii;