NUMELE ȘI PRENUMELE PERSOANEI RESPONSABILE PENTRU LEGEA NR. 544/2001

SURUGIU MARCELA
Consilier juridic superior

Telefon: 0237 230041 – interior 22