Eliberarea cărții de identitate la : pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate

DOCUMENTE NECESARE:

 

cererea pentru eliberarea actului de identitate;

 Click aici pentru descărcarea cererii – Atenție: se listează față-verso (timp mediu de completare 3 minute)

actul de identitate, în cazul deteriorării;

certificatul de naştere, original şi copie;

certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;

certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, definitivă/ire-vocabilă, după caz, original şi copie;

certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;

extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă,  original şi copie;

– documenul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate;

– pentru persoanele care nu au preluată imaginea facială în R.N.E.P., se va prezenta un document oficial cu fotografie de dată recentă – permis de conducere sau paşaport, original şi copie.