Viza de reședință

Cetăţenii români au dreptul să îşi stabilească sau să îşi schimbe, în mod liber, domiciliul ori reşedinţa, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege. 

Cetăţenii români nu pot avea în acelaşi timp decât un singur domiciliu şi/sau o singură reşedinţă. 
În cazul în care aceştia deţin mai multe locuinţe, îşi pot stabili domiciliul sau reşedinţa în oricare dintre ele.
ACTE NECESARE
• cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței (cerere tip, se semnează în prezența personalului SPCJEP Vrancea);
Click aici pentru descărcarea cererii – Atenție: se listează față-verso (timp mediu de completare 3 minute)
• Actul de identitate în care urmează a se înscrie menţiunea de stabilire a reşedinţei; 
• Documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă;

Documentele care fac dovada adresei de reşedinţă (click):

  1. Acte încheiate în condiții de validitate, prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ 
  2. Extrasul de carte funciară, original și copie; extrasul de carte funciară trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii și poate fi prezentat și în format electronic;
  3. Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol (adeverinţă nu mai veche de 30 de zile de la data depunerii cererii);

În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului , însoţită de actul de proprietate al acestuia; consimţământul se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă;

Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa:

  1. poliţistului din structurile teritoriale ale Poliției Române;
  2. notarului public;

         ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:

  1. la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
  2. sau la autorităţile străine competente (în acest caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare).
Documentele care fac dovada adresei de reşedinţă  (link)    Descarcă
 Anexa nr. 3 – Atenție: se listează față-verso (timp mediu de completare 3 minute) 36.57 KB  Descarcă