Viza de resedinta

Cetăţenii români au dreptul să îşi stabilească sau să îşi schimbe, în mod liber, domiciliul ori reşedinţa, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege. 
Cetăţenii români nu pot avea în acelaşi timp decât un singur domiciliu şi/sau o singură reşedinţă. 
În cazul în care aceştia deţin mai multe locuinţe, îşi pot stabili domiciliul sau reşedinţa în oricare dintre ele.
ACTE NECESARE
cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței (cerere tip, se semnează în prezența personalului SPCJEP Vrancea);
Click aici pentru descărcarea cererii – Atenție: se listează față-verso (timp mediu de completare 3 minute)
• Actul de identitate în care urmează a se înscrie menţiunea de stabilire a reşedinţei; 
• Documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă;

Documentele care fac dovada adresei de reşedinţă (click):

  1. Acte încheiate în condiții de validitate, prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ 
  2.  Declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la punctul 1.
  3. Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol (adeverinţă nu mai veche de 30 de zile de la data depunerii cererii).

– În situaţia în care solicitantul nu deţine un act privind titlul locativ, încheiat în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, găzduitorul sau, după caz, reprezentantul său legal îşi va exprima consimţământul prin completarea rubricii corespunzătoare din Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedintei, în prezenţa personalului SPCJEP Vrancea, sau printr-o declaraţie dată în faţa poliţistului de ordine publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

 Documentele care fac dovada adresei de reşedinţă  Descarcă
 Anexa 19 – Atenție: se listează față-verso (timp mediu de completare 3 minute) 36.57 KB  Descarcă