Certificatul de atestare a domiciliului și cetățeniei române

      ACTE NECESARE
      ♦ cerere tip;

      ♦ actul de identitate al titularului sau al persoanei împuternicite(original şi copie xerox);

      ♦ cerere tip pentru eliberarea formularului standard multilingv privind domiciliul , valabil în spațiu UE ;

      ♦  procura specială autentificată de notarul public sau încheiată la misiunile diplomatice ale României în străinătate, în care să se precizeze explicit că mandatarul poate solicita certificatul de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei române, în original.

Telefon: 0237 -230041

 

Denumire fișierMărime fișierDescarcă / vizualizează 

Cerere eliberare formular standard multilingv privind domiciliul , valabil în spațiu UE.27.34 KB Descarcă