Nota informativa

La convocările trimestriale pe linie de evidenţă a persoanelor organizate potrivit îndrumărilor primite de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi la instruirile anuale a ofiţerilor de stare civilă desfăşurate în baza art. 9 pct. (1) lit. a) din H.G. nr. 64/2011 participă, în urma demersurilor efectuate în prealabil, câte un reprezentant al Direcţiei Generale Anticorupţie care prelucrază cu personalul din subordine/coordonare metodologică reglementări pe linia prevenirii faptelor de corupţie.