Informații generale

                   

ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE ȘI ÎNSCRIEREA MENȚIUNII  PRIVIND STABILIREA REȘEDINȚEI  DE  CĂTRE SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR  JUDEŢEAN DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR VRANCEA

 

În conformitate cu prevederile art. 14 ^1 alin. (1) din O.U.G. nr. 97/2005, pentru soluţionarea unor cazuri deosebite care impun celeritatea eliberării, actele de identitate, dovada de reşedinţă şi/sau înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei se pot realiza de către serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, respectiv al municipiului Bucureşti. Condiţiile eliberării cărţii electronice de identitate, precum şi condiţiile înscrierii menţiunii de reşedinţă se stabilesc prin normele metodologice de aplicare unitară a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Situaţia deosebită în care se poate afla solicitantul are în vedere: motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale/bancare.

 

Nu se soluţionează la sediul SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR JUDEŢEAN DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR VRANCEA cererile pentru care sunt necesare verificări suplimentare în teren, la domiciliul declarat sau pentru certificarea identităţii ori în evidenţele deţinute de alte instituţii

 

Cetăţeanul  aflat într-una din situaţiile deosebite mai sus prezentate (motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale/bancare) formulează o cerere scrisă la directorul S.P.C.J.E.P. Vrancea.