Acte necesare

16 martie 2020

ANUNT

    În vederea prevenirii infectării cu coronavirusul COVID-19 și în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul țării,  SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDEŢEAN DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR VRANCEA a dispus următoarele măsuri: – Persoanele fizice care doresc să obțină informații se port adresa exclusiv telefonic sau prin mijloace electronice, utilizând […]
31 ianuarie 2017

Aspecte legate de incheierea casatoriei

Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei. Prin excepţie, căsătorie poate fi încheiată la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la o altă primărie decât cea în a cărei rază […]
31 ianuarie 2017

Rectificarea actelor de stare civila

Rectificarea este o procedură administrativă, prin care se îndreaptă anumite greşeli intervenite în momentul întocmirii actelor de stare civilă. Conform art.58 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare, ,,rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora se face […]
31 ianuarie 2017

Schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice

În conformitate cu prevederile O.G.nr.41/2003, aprobată prin Legea nr.323/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă se depune la primăria locului de domiciliu, pentru cetăţenii români sau apatrizii cu domiciliul în România ori la primăria ultimului loc de domiciliu avut în ţară, […]
31 ianuarie 2017

Transcrierea in registrele de stare civila romane a certificatelor de stare civila eliberate de autoritati straine

În conformitate cu prevederile art.41 alin.(3) din Legea nr.119/1996, „Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare în ţară numai dacă sunt înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă române. Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de […]
31 ianuarie 2017

Eliberarea documentelor de identitate

Actele de identitate care se eliberează cetățeanului român sunt cartea de identitate si cartea de identitate provizorie. Actul de identitate se eliberează pentru prima data la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identitatii, a adresei de domiciliu si, după caz, a adresei de reședință a titularului. […]