Taxe percepute

Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum de 500 de lei şi poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăşi 50% din această valoare.

Alte taxe se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.