Examen pentru promovarea in gradul profesional imediat superior in cadrul Compartimentului regim evidenta – Biroul de evidenta a persoanelor

Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă nr. 56, organizează examen pentru promovarea în gradul  profesional imediat superior  celui deţinut a personalului contractual din cadrul Compartimentului regim evidenţă – Biroul de evidenţă a persoanelor   în data de 22 ianuarie 2016, ora 08.30.

Examenul va avea loc la sediul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea şi va consta în susţinerea unei probe scrise.

Condiţiile de participare la examen sunt:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime de la ultima promovare în gradul profesional;

b) să fi obţinut cel puţin de două ori în ultimii 3 ani calificativul ” foarte bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale;

Dosarele de înscriere la examen se depun în termen de 6  zile lucrătoare de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare, la sediul instituţiei din Focşani, str. Cuza Vodă nr. 56 şi trebuie să conţină:

a) cerere de înscriere la examen;

b) adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul sau treapta profesională din care se promovează, precum şi calificativele obţinute de salariat în ultimii 3 ani calendaristici.” 

DIRECTOR EXECUTIV,

Comisar şef  de poliţie

 COJOCARU NECULAI