Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul de evidenţă a persoanelor din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici doreşte publicarea în data de 15 martie 2018 a următorului anunţ:

„Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul de evidenţă a persoanelor din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea

Concursul se desfășoară la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, astfel:

  • proba scrisă, în data de 17.04.2018, ora 10,00. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei, în perioada 15.03. 2018 – 03.04. 2018, inclusiv.

Condițiile de participare sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condițiile legii.

Funcţionarii publici de conducere pot promova într-o funcţie publică de conducere vacantă de nivel superior, conform prevederilor art. 140 din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările
ulterioare. Relaţii suplimentare se pot obţine de la doamna Daniela Iacob, consilier: Bd. Mircea Vodă, nr. 44 tronsonul III, sector 3, București, telefon: 0374.112.726, fax: 0374.112.727 și email
informatii.concurs@anfp.gov.ro’’

Preşedinte,
Leonid-Augustin MOISIU