Informații generale

                   

ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE ȘI ÎNSCRIEREA MENȚIUNII  PRIVIND STABILIREA REȘEDINȚEI  DE  CĂTRE SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR  JUDEŢEAN DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR VRANCEA

 

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (9) din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, pentru testarea şi urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru soluţionarea unor cazuri deosebite, precum şi pentru sprijinirea structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, în activitatea specifică, actele de identitate se eliberează şi de către SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE JUDEŢENE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR.

Situaţia deosebită în care se poate afla solicitantul are în vedere: motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale/bancare.

 

Nu se soluţionează la sediul SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR JUDEŢEAN DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR VRANCEA cererile pentru care sunt necesare verificări suplimentare în teren, la domiciliul declarat sau pentru certificarea identităţii ori în evidenţele deţinute de alte instituţii

 

Cetăţeanul  aflat într-una din situaţiile deosebite mai sus prezentate (motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale/bancare) formulează o cerere scrisă la directorul S.P.C.J.E.P. Vrancea.