Examen pentru promovarea in treapta profesionala superioara a functiei contractuale de sofer II, compartimentul asigurare tehnico-materiala

A N U N Ţ

Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă nr. 56, organizează examen pentru promovarea în treapta profesională superioară a funcţiei contractuale de șofer II din cadrul Compartimentului asigurare tehnico-materială în data de 1 februarie 2018, ora 10 – proba scrisă.

Examenul de promovare constă în 2 etape succesive:

 1. a) selecţia dosarelor de înscriere;
 2. b) proba scrisă.

Examenul se va desfășura la sediul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea.

Pentru a participa la examen, candidații trebuie să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani calendaristici.

Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 6 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, la sediul instituţiei din Focşani, str. Cuza Vodă nr. 56 şi trebuie să conţină:

 1. a) cerere de înscriere la examen;
 2. b) adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul sau treapta profesională din care se promovează, precum şi calificativele obţinute de salariat în ultimii 3 ani calendaristici.

TEMATICA

pentru examenul de promovare  în treapta profesională superioară a funcţiei contractuale  de șofer II  din cadrul Compartimentului asigurare tehnico-materială

 • Cunoştinţe de legislaţie rutieră
 • Cunoştinţe de mecanică auto
 • Timpul de conducere, pauzele și perioadele de odihnă
 • Conduita personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
 • Obligaţiile conducătorilor auto

  

B I B L I O G R A F I E

pentru examenul de promovare  în treapta profesională superioară a funcţiei contractuale  de șofer II  din cadrul Compartimentului asigurare tehnico-materială

 1. U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 52/2010 privind aprobarea O.G. 21/2009 pentru modificarea şi completarea O.G.  37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
 3. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.