Examen pentru promovarea in clasa, ca urmare a absolvirii unei institutii de invatamant superior

Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea, cu sediul în mun. Focşani, str. Cuza Vodă nr. 56, organizează examen pentru promovarea în clasă, ca urmare a absolvirii unei instituţii de învăţământ superior, a unui funcţionar public care ocupă un post aferent funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, la Ghişeul unic, din cadrul Biroului de evidență al persoanelor al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea, astfel, în data de 29 august 2019, ora 09 – proba scrisă, iar în data de 29 august 2019, ora 14 – interviul.
Proba scrisă şi interviul se vor susţine la sediul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea din mun. Focşani, str. Cuza Vodă nr. 56, jud. Vrancea.
Examenul de promovare constă în 3 etape succesive:
a) existenţa cererii de înscriere la examenul de promovare in clasă aprobată de conducătorul instituţiei publice;
b) proba scrisă;
c) interviul;
Cererea de înscrire la examenul de promovare în clasă se aprobă de conducătorul instituţiei publice, pe baza propunerii compartimentului de resurse umane, formulată în condiţiile Ordinului 1932 din 2009 emis de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.
Dosarele de înscriere la examen se pot depune la sediul instituţiei din Focşani, str. Cuza Vodă nr. 56, cu maxim 5 zile înainte de data organizării concursului.
Relaţii suplimentare la sediul instituţiei, sau la telefon 0237 230041.
Persoană de contact Condruţ Cristi – Inspector resurse umane.