Examen de promovare

Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă nr. 56, organizează:

– examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut al funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional principal  din cadrul Compartimentului regim stare civilă – Biroul stare civilă  în data de 25 ianuarie 2016, ora 10 (proba scrisă).

Proba scrisă şi interviul  vor avea loc la sediul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea.

Condiţiile de participare la examen sunt

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b) să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile  legii.

Dosarele de înscriere la examen se depun în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare, la sediul instituţiei din Focşani, str. Cuza Vodă nr. 56 şi trebuie să conţină:

a) adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

c) formularul de înscriere.