BAZA LEGALA


Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea este înfiinţat în baza Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 01 aprilie 2005, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Vrancea şi funcţionează ca instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, sub autoritatea administraţiei publice judeţene.
Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor din cadrul judeţului. Activitatea serviciului se desfăşoară în interesul persoanelor fizice şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în aplicarea legii.

© SPCJEP Vrancea - Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea