ANUNŢ EXAMEN PROMOVARE ÎN CLASĂ

Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea, cu sediul în mun. Focşani, str. Cuza Vodă nr. 56, organizează examen pentru promovarea în grad profesional, fiind modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii publice de execuţie de grad profesional imediat superior celui deţinut, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, a unui funcţionar public care ocupă un post aferent funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului informatică, la Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea,  astfel, în data de 10 octombrie 2019, ora 09 – proba scrisă.

Proba scrisă şi interviul se vor susţine la sediul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea din mun. Focşani, str. Cuza Vodă nr. 56, jud. Vrancea.

Condiţiile de participare la examen sunt:

  1. a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  2. b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
  3. c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile
  4. d) să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;

Dosarele de înscriere la examen se depun în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare, la sediul instituţiei din Focşani, str. Cuza Vodă nr. 56 şi trebuie să conţină:

  1. a) adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  2. b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  3. c) formularul de înscriere;
  4. d) dovada participării la o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;